Quản cáo trang con
spacer
inventech icon

Lãnh đạo

spacer
spacer

 Lãnh đạo

Lãnh đạo là gì?

 

Lãnh đạo là một khái niệm trừu tượng, mang tính chủ quan. Không một ai trên thế giới này có thể nói chính xác được lãnh đạo là gì. Mỗi người đều có một định nghĩa riêng cho mình về lãnh đạo. Điều chúng ta cần là tin tưởng vào định nghĩa ấy về lãnh đạo, và sống hết mình vì định nghĩa đó.

 

Bức tranh về lãnh đạo rất đẹp, chúng ta hãy cùng điểm tô cho bức tranh ấy bằng những định nghĩa về lãnh đạo của mình. Theo INVETECH thì Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức - nhân sự. Đó là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức.

Lanh dao